Image

Tag: FPT Athena

Image

FPT Smart Cloud ký kết hợp tác cùng Athena

FPT Smart Cloud cùng Athena Fintech Solution cung cấp bộ giải pháp trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc khách hàng, quản lý đa kênh cho doanh nghiệp, từ ngày 3/4.